SOS Dječje selo Lekenik


Početkom 1993. godine u Lekeniku je izgrađeno prvo SOS Dječje selo u Hrvatskoj. U ulici Hermanna Gmeinera proteže se dvadesetak objekata u kojima žive male SOS obitelji.

SOS-Dječja sela diljem svijeta brinu se za djecu bez roditelja i roditeljske skrbi, pružaju im ljubav i sigurnost u obiteljskom okruženju, trajan dom i izobrazbu. Za svako dijete brine SOS-mama koja ima iste obveze, brige i radosti kao i prava majka. Do danas je selo primilo 205 djece, od kojih 82 i dalje žive u selu. Po završetku osnovne škole djeca iz sela

prelaze u zajednice mladih u Velikoj Gorici i Zagrebu gdje žive sa odgajateljima i pohađaju srednju školu. SOS-Dječje selo financira se od donacija i svaka je kuna dobro došla na žiro račun udruge 2402006-1100071558.

 

Posjetite službene stranice: www.sos-dsh.hr

 

sos dječje selosos dječje selosos dječje selosos dječje selo