Općina Lekenik

Središte Lekenika Općina Lekenik je izrazito ravničarsko - brdskog reljefa ukupne površine 22468 ha smještena sjeverozapadno od grada Siska. Obuhvaća 18 naselja s ukupno 6220 stanovnika prema popisu stanovništva iz 2001. godine, 2128 kućanstava i 2141 vikendicom.
Samo naselje Lekenik po svojim karakteristikama ulazi u kategoriju jače urbaniziranih naselja što se očituje i u njegovoj fizionomskoj, funkcionalnoj i gospodarskoj funkciji.

Lekenik se s još pet naselja razvio na glavnom prometnom pravcu Zagreb - Petrinja - Hrvatska Kostajnica (državna prometnica D30), tri naselja smještena su na obroncima Vukomeričkih Gorica dok su druga sela smještena uz tok rijeke Kupe na pravcu Karlovac - Sisak - Popovača (uz državnu cestu D36).
Većina naselja je smještena na ravničarskom ocjeditom prelaznom području.
U ravničarskom djelu općina se 2/3 stanovništva bavi poljoprivredom, vrtovi, oranice, livade, voćnjaci i vinogradi.

Najveći dio općine je pod šumskim predjelima, ukupno 9.062 ha, gdje uspijeva hrast lužnjak, hrast kitnjak, bukva, grab i ostale manje rasprostranjene vrste drveća.
Vukomeričke gorice su najveće vikend naselje, čiji su obronci većim djelom prekriveni šumom bogatom niskom i visokom divljači, te vinogradima gdje se zadnjih godina uzgoj plemenitih sorti i proizvodnja kvalitetnih vina znatno razvila, a aktivno djeluju i Udruge vinogradara i voćara Općine Lekenik i Sv. Bartol L. Vrh.

Općinom prolaze i dvije riječne ljepotice. Rijeka Kupa čini prirodnu granicu Općine Lekenik i Grada Petrinje, odnosno Grada Gline, te rijeka Odra koja čini prirodnu granicu s Općinom Martinska Ves. Rijeke nekad bogate mnogobrojnim vrstama riba, danas osjetno izlovljene još uvijek okupljaju i privlače mnogobrojne ribiče, a posebno članove ŠRU Odra i ŠRU Karas.

Općinsko središte je Lekenik koji prema svom postojanju seže u daleku povijest pa tako se spominje daleke 1217. godine kada Ugarsko-hrvatski kralj Andrija II. daruje nekog Egidija i potvrđuje mu sve posjede koje je dotada uživao. Ime mjesta spominje se u više oblika kroz cijeli srednji vijek: Quiquinik, Lihcinnihc, Lekanucz, Lakynyk, Lebenyck, ali najčešće upravo u obliku Lekenik. Iz toga se izvodi da je ime mjesta došlo od biljke leken (Nymphaea alba; Lopoč).
Za povijest mjesta važno je spomenuti podatak da je u ožujku 1848. godine tada još pukovnik Josip Jelačić upravo u Lekeniku saznao da je uzdignut na bansku čast.

U današnje vrijeme cijela Općina Lekenik se ističe po svom gospodarskom, kulturnom, športskom, socijalnom i obrazovnom razvoju.
Prema svojim gospodarskim potencijalima u skoroj budućnosti dobiti će zasluženo mjesto među razvijenijim područjima Sisačko-moslavačke županije razvojem poduzetničkih zona D1 i D2. Prometna povezanost mjesta s obzirom da se nalazi na pola puta između Siska i Zagreba jedan je od glavnih preduvjeta za razvoj.
Na kulturnom području ističe se rad kulturno umjetničkih društava: KUD Kolovrat iz Lekenika, KUD Poculica iz Letovanića, IFG Tamburica iz Donjeg Vukojevca, HKU Veternica iz Lekenika, KUD Preslica iz Pešćenice te KUD Sv. Florijan  koja promiču i obnavljaju stare običaje diljem Hrvatske i u inozemstvu.
Športska događanja sve više zauzimaju prostora u životu mještana pa tako moramo spomenuti aktivnosti nogometnih klubova Lekenik i Pešćenica, ženskog odbojkaškog kluba Pešćenica, ŠU Letovanić, ŠU Žažine, Tae kwon do kluba Lekenik, pikado kluba Pegaz iz Dužice, ŠU Stari brod, ŠU Lekenička Poljana.
Odgoj i obrazovanje je zastupljeno kroz predškolski program u SOS-dječjem vrtiću i kroz osnovno obrazovanje u OŠ Mladost Lekenik i tri područne škole u Letovaniću, Starom Farkašiću i u Pešćenici.