Dani bana Jelačića i poštara Klempaja

povratak

Trodnevna kulturno turistička manifestacija Dani bana Jelačića i poštara Klempaja u Lekeniku održana je ove godine po osmi put. Bogatim programom na „Trojačku nedjelju“, 31. svibnja 2015. godine nastupile su Lekeničke mažoretkinje , KUD Kolovrat Lekenik, Lipicanska barokna raskoš i Potkalnički plemenitaši. Uz svečani dolazak bana Josipa Jelačića i poštara Josipa Klempaja pratili su nas i župan Ivo Žinić te njegova zamjenica Anita Sinjeri-Ibrišević. Organizatorima je čestitao župan. Kao i Turističkoj zajednici Općine Lekenik te Općini Lekenik. Izvrsni program podsjetio nas je kako je prostor današnje Sisačko-moslavačke županije sredinom devetnaestog stoljeća bio izuzetno važan za bana Jelačića, koji je u Glini zapovijedao banskom pukovnijom, u Lekeniku je primio carski dekret kojim je imenovan banom, a u Topuskom je od teške bolesti izliječena njegova mlada supruga Sofija. Ovo sjećanje na događaj iz davne povijesti, dan kad je baš u Lekeniku poštar Josip Klempaj uručio Jelačiću carski dekret kojim je on imenovan hrvatskim banom, od turističke je vrijednosti za ovo mjesto. U petak, 29. svibnja 2015. godine, manifestacija je otvorena svečanim programom u kojem su nastupile i pjevačice petrinjskog Petrusa, dok je povijesnu crticu o banu Jelačiću i poštaru Klempaju ispričao profesor Stipica Grgić. Otvorenje je obilježila i humanitarna aukcija slika. Organizator ove manifestacije je Turistička zajednica Općine Lekenik uz suorganizaciju SOS Dječjeg sela Lekenik. Dani bana Jelačića i poštara Klempaja u Lekeniku završeni su glazbeno-scenskim spektaklom„Ples lipicanaca“. . Riječ je o kulturno-turističkoj manifestaciji koju u sklopu blagdana Presvetog Trojstva organizira Turistička zajednica Općine Lekenik, a kojom se Lekeničani prisjećaju jednog slavnog povijesnog trenutka. Ovaj događaj popratili su i brojni mediji.