Potpore za "Inovacije u turizmu"

povratak

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja inovacija u turizmu „INOVATIVNI TURIZAM“ u 2012. godini - otvoren do 31. kolovoza 2012. godine - dodatne informacije isključivo na adresu elektroničke pošteinovacije@mint.hr.

I. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma  za sufinanciranje  inovacija u turizmu, kroz:
1. projekte i programe unapređenja ukupne ugostiteljsko-turističke ponude
inovativnim proizvodima i uslugama
2. uvođenje novih tehnologija u ugostiteljske objekte 
3. inovativne proizvode u posebnim oblicima turističke ponude
4. afirmaciju turističkih atrakcija
5. inovativne turističke aranžmane
6. afirmaciju domaćih proizvoda u ugostiteljsko-turističkoj ponudi
7. razvoj zelenog poduzetništva u ugostiteljstvu i turizmu, odnosno uvođenje standarda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u ugostiteljske i turističke objekte („Zeleni hoteli“, „Prijatelj okoliša“, „Plava zastava“ i sl.), te razne vrste brendiranja
8. inovativna rješenja  osiguranja pristupačnosti javnim površinama i objektima turističke namjene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
II. Za dodjelu bespovratnih sredstava kandidirati se mogu: trgovačka društva, obrti, zadruge, fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljskih i/ili turističkih usluga, turističke agencije, turističke zajednice, javne ustanove (zaštićenih područja,  znanstveno-obrazovne, zdravstvene i dr.),  udruge, klubovi, sportske organizacije, umjetničke organizacije, jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave. 
Za projekte/programe koji su vezani za nekretnine, uvjet je da su podnositelji zahtjeva  vlasnici ili imaju po drugom osnovu pravo raspolaganja ili upravljanja predmetnom nekretninom, područjem ili lokalitetom.
III.  Cjeloviti tekst Programa s kriterijima odobravanja sredstava i drugim uvjetima provedbe Programa  te obrazac Zahtjeva – IT/12 sastavni su dio ovog Javnog
poziva koji se nalaze na internet stranicama Ministarstva (www.mint.hr).